Bazy e-booków

  1. Aby skorzystać z kolekcji książek elektronicznych EBL, należy wejść na stronę E-book Central.
  2. Na stronie trzeba założyć konto, podając adres e-mail w domenie UW. Książki można przeglądać przez 5 minut bezpłatnie i ewentualnie wnioskować o zakup lub dostęp terminowy.
  3. Zakup zostanie zatwierdzony przez administratora, jeśli źródło finansowania zostanie potwierdzone przez kierownika projektu/tematu badawczego, pracownika Sekcji Obsługi Badań Naukowych lub dyrektora instytutu macierzystego.
X