Ogłoszenie werdyktu w Konkursie im. Ministra K. Skubiszewskiego

Możliwość wyjazdu na wymianę na Northeastern Ilinois University w Chicago oraz na uczelnie w Japonii
18 lutego, 2021
Seminarium z Uniwersytetem Syczuańskim
22 lutego, 2021

Kapituła „Konkursu im. ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r.” pod przewodnictwem prof. dr hab. Romana Kuźniara przyznała nagrodę, ustanowioną przez Fundację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego  

Panu magistrowi Michałowi Steciowi

za pracę Uwarunkowania polityki Polski wobec Ukrainy“.

Praca powstała na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Bielenia. Gratulujemy autorowi pracy i promotorowi!

Kapituła konkursu w składzie: przewodniczący ‒ prof. dr hab. Roman Kuźniar, członkowie ‒ dr hab., prof. UW Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Aleksandra Jarczewska, dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, prof. dr hab. Dariusz Popławski, dr hab., prof. UW Andrzej Szeptycki, dr hab. Maciej Raś. Pracę recenzował prof. dr hab. Roman Kuźniar.

X