Podsumowanie: „DEBATA SŁUŻBY SPECJALNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE”

Dyskusja nad książką: Od robotyzacji i automatyzacji do sztucznej inteligencji – wpływ na gospodarkę i rynek pracy
23 stycznia, 2024
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek na konferencji – Sejmiki województw w systemie politycznym
30 stycznia, 2024

pl

W dniu 26 stycznia 2024 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poświęcona roli służb specjalnych we współczesnej Polsce. W dyskusji udział wzięli: gen. Krzysztof Bondaryk (Szef ABW 2008-2013), płk. Grzegorz Małecki (Szef AW 2015-2016), dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Szef AW 2002-2004; UW), prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz (Doradca Prezydenta RP) oraz dr Arkadiusz Nyzio (UJ).  Debatę moderowała prof. ucz. dr hab. Aleksandra Gasztold.  

Wydarzenie uroczyście otworzył dr hab. Daniel Przastek, dziekan WNPiSM UW oraz prof. dr hab. Andrzej Misiuk, kierownik Katedry BW.

Główne tematy debaty skoncentrowały się na priorytetach dla polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych na rok 2024. Uczestnicy przedstawili problemy związane z reformami służb specjalnych, analizując bieżące wyzwania i kierunki zmian niezbędnych dla skutecznej działalności w obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania był wpływ procesu zmiany generacyjnej na rekrutację do służb oraz szkolenie kadry. Ostatnim ważnym aspektem była kwestia budżetowania służb specjalnych. Dyskutanci analizowali, czy istniejące środki finansowe są wystarczające i czy konieczne są zmiany w tym obszarze, aby służby mogły skutecznie realizować swoje zadania.

 

X