Ostatnia szansa na ERC Starting Grant w Horyzoncie 2020
21 sierpnia, 2019

pl

Zespół EURAXESS opublikował sierpniowe zestawienie ofert grantów i stypendiów zagranicznych dla naukowców na różnych etapach kariery. Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajowych, europejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych. Zestawienie dostępne jest w językach polskim i angielskim.

X