Duszczyk Maciej dr hab.

Duszczyk Maciej

plen

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz. – Prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego (2016-2020), członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach 2014-2016 członek Komitetu Polityki Naukowej (przewodniczący październik 2015-marzec 2016). W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W latach 2012-2014 kierujący pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.  W latach 2014-2015 profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie.

Zainteresowania badawcze

Migracje, polityka migracyjna, polityka integracyjna, Unia Europejska, zarządzanie szkolnictwem wyższym, europejski rynek pracy.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (red.), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe: Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, London – New York, 2020.

M. Duszczyk, K. Podgórska, D. Pszczółkowska, From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme, „European Politics and Society”, 2019, s. 1-18.

M. Duszczyk (red.), Why Do People Migrate?, Labour Market Security and Migration Decisions, Wielka Brytania – Bingley, 2019.

X