Kupiecki Robert prof. ucz. dr hab.

Kupiecki Robert

dr hab. Robert Kupiecki, prof. ucz. – magister historii (1991), doktor nauk o polityce (1998), habilitacja (2011), profesor AON (2013-2016), profesor UW (2017), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zawodowy dyplomata, od 1993 r. w służbie zagranicznej RP, obecnie w randze ambasadora tytularnego. M.in. zastępca ambasadora przy NATO (1999-2004), dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa (2004-2008), Ambasador RP w Waszyngtonie (2004-2008), wiceminister obrony narodowej (2008-2015). Członek redakcji kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe” (od 1997 r.) i redaktor tematyczny działu: bezpieczeństwo, członek zespołu autorskiego „Rocznika Strategicznego”, b. członek rad naukowych kwartalników: „Security and Defence Quarterly” i „Kwartalnika Historyczno-Wojskowego” oraz redakcji miesięcznika „Wiadomości Historyczne”. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych oraz licznych konferencji naukowych. Gościnnne wykłady w uczelniach zagranicznych m.in. USA, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji, Chin, Mongolii, Algierii. Visiting Professor (2020) w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii (PORT) we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo międzynarodowe, sojusze, wojskowe aplikacje nowoczesnych technologii, stosunki transatlantyckie, NATO, Unia Europejska, strategia, polityka zagraniczna i dyplomacja, historia stosunków międzynarodowych, najnowsza historia Polski.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

R. Kupiecki, NATO w polskiej perspektywie 1989-2019, Warszawa, 2019.

R. Kupiecki (red.), Through the Eyes of a Strategist and Diplomat. The Polish – American Relations post-1918, Warszawa, 2019.

R. Kupiecki, Europe Whole and Free. Mission Accomplished or an Unfulfilled Promise?, [w:] Europe Whole and Free. Vision and Reality, (red.) S. Dębski, D. S. Hamilton, Washington, 2019, s. 274-291.

X