Przastek Daniel dr hab.

Przastek Daniel

dr hab. Daniel Przastek – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2018). Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w latach 2016-2020 roku prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Członek Senatu UW kadencji 2020-2024. W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata, polityką kulturalną oraz relacjami pomiędzy teatrem a polityką. Autor kilkudziesięciu prac i artykułów naukowych. W swojej działalności teatralnej stały współpracownik, jako dramaturg, reżysera Michała Zadary. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Od 2014 współtworzy Festiwal Teatrów Studenckich START (od 2016 pełni funkcję dyrektora artystycznego).

Zainteresowania naukowe

Najnowsza historia Polski i świata, polityka kulturalna, relacje między teatrem a polityką.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

D. Przastek, Polityka kulturalna w Polsce (i na świecie), “STUDIA BAS”, 2016 nr 46, z. 2, s. 9-35.

D. Przastek, Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015, Warszawa, 2017.

D. Przastek, P. M. Mrowiński, Scenografia liturgii. Kontekst społeczno-polityczny ołtarzy papieskich, [w:] Papieskie pielgrzymki w PRL, (red.) W. Polak, J. Kufl, P. Ruchlewski, Gdańsk, 2019, s. 393-418.

X