Przastek Daniel dr hab.

Przastek Daniel

plen

dr hab. Daniel Przastek – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2018). Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w latach 2016-2020 roku prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Członek Senatu UW kadencji 2020-2024. W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata, polityką kulturalną oraz relacjami pomiędzy teatrem a polityką. Autor kilkudziesięciu prac i artykułów naukowych. W swojej działalności teatralnej stały współpracownik, jako dramaturg, reżysera Michała Zadary. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Od 2014 współtworzy Festiwal Teatrów Studenckich START (od 2016 pełni funkcję dyrektora artystycznego).

Zainteresowania naukowe

Najnowsza historia Polski i świata, polityka kulturalna, relacje między teatrem a polityką.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

D. Przastek, P. Mrowiński, „Polskie miesiące” na scenie. Teatralny wymiar kryzysów społeczno-politycznych w PRL, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2022, nr 40.

D. Przastek, P. Mrowiński, Słowa polskie. Wybór źródeł, Toruń 2022.

D. Przastek, P. Mrowiński, Power and opposition elites. Polish ‘drama of democratization’ in four acts, [w:] The Democratization Process of Poland and Taiwan: Comparative Perspective, pod red. Ł. Zamęckiego i Li-Jiuan Chen-Rabich, Berlin: Peter Lang 2023.

X