Raś Maciej dr hab.

Raś Maciej

dr hab. Maciej Raś – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003). Prodziekan ds. studenckich WNPiSM (Kierownik Jednostki Dydaktycznej). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; wcześniej m.in.: Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. doktorantów zagranicznych (w latach 2013–2020), Kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego UW (2008–2014) Kierownik Podyplomowych Studiów Marketingu Kultury UW (2006–2014) oraz koordynator współpracy ISM UW z uczelniami rosyjskimi. Wykładał na uniwersytetach za granicą (m.in. w Rosji i ChRL) oraz wygłaszał referaty m.in. w Baltimore, Bonn, Frankfurcie nad Menem, Heidelbergu, Kaliningradzie, Odessie, Petersburgu, San Francisco i Sofii.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe stosunki polityczne, stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, relacje Zachód–Rosja, Wschód w polityce zagranicznej RP, podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych (paradyplomacja).

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

M. Raś, Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2018.

M. Raś, Foreign and Security Policy in the Party Discourse in Poland: Main Features, “UNISCI Journal / Revista UNISCI” 2017, nr 43, s. 117–141.

M. Raś, Восток во внешней политике Польши: эволюция значения и смена приоритетов (The East in Poland’s Foreign Policy: Evolution of Its Significance and Changing Priorities), „Вестник СПбГУ. Политология. Международные отношения” (“Vestnik SPbSU. Political Science. International Relations”) 2017, nr 4, s. 363–378.

X