Raś Maciej

plen

dr hab. Maciej Raś – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003). Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (Kierownik Jednostki Dydaktycznej). Pracownik badawczo-dydaktyczny WNPiSM. Wcześniej m.in.: Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. doktorantów zagranicznych (w latach 2013–2020), Kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego UW (2008–2014), Kierownik Podyplomowych Studiów Marketingu Kultury UW (2006–2014) oraz koordynator współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW z uczelniami rosyjskimi. Wykładał na uniwersytetach za granicą (m.in. w  ChRL i Rosji) oraz wygłaszał referaty m.in. w Baltimore, Bonn, Chengdu, Frankfurcie nad Menem, Heidelbergu, Jerozolimie, Królewcu, Odessie, Moskwie, Nashville, Petersburgu, San Francisco, Sofii i Tokio.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe stosunki polityczne, stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, relacje Zachód–Rosja, Wschód w polityce zagranicznej RP, podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych (paradyplomacja).

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

Raś (współautor: K. Khudoley), The History of Russia-European Union Relations, w: M. David, T. Romanova (red.), The Routledge Handbook of EU-Russia Relations, “Routledge”, Abingdon, Oxon; New York, NY; 2021, ss. 15-25.

Raś, W. Hilz, S. Minasyan (red.), Ambiguities of Europe’s Eastern Neighbourhood: Perspectives from Germany and Poland, “Springer”, Wiesbaden 2020, ss. 146.

Raś, Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2018, ss. 426.

X