Raś Maciej dr hab.

Raś Maciej

dr hab. Maciej Raś – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003). Prodziekan ds. studenckich WNPiSM. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; od 2013 r. Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. doktorantów zagranicznych; wcześniej m.in. Kierownik Podyplomowych Studiów Marketingu Kultury UW (2006-14), Kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego UW (2008-14) oraz koordynator współpracy ISM UW z uczelniami rosyjskimi; w latach 2003-2019 wykładał na uniwersytetach za granicą (m.in. w Rosji i ChRL) oraz wygłaszał referaty m.in. w Baltimore, Bonn, Frankfurcie nad Menem, Heidelbergu, Kaliningradzie, Odessie, Petersburgu, San Francisco i Sofii.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe stosunki polityczne, stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, relacje Zachód-Rosja, Wschód w polityce zagranicznej RP, podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych (paradyplomacja).

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

M. Raś, Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Warszawa, 2018.

M. Raś, Foreign and Security Policy in the Party Discourse in Poland: Main Features, “UNISCI Journal / Revista UNISCI”, 2017 nr 43, s. 117-141.

M. Raś, Восток во внешней политике Польши: эволюция значения и смена приоритетов (The East in Poland’s Foreign Policy: Evolution of Its Significance and Changing Priorities), „Вестник СПбГУ. Политология. Международные отношения” (“Vestnik SPbSU. Political Science. International Relations”), 2017 nr 4, s. 363-378.

X