Zdaniuk Bartłomiej

pl

 dr hab. Zdaniuk Bartłomiej

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

B. Zdaniuk, Polskie konstytucje w rozwoju dziejowym, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom 3. System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność, (red.) K. A. Wojtaszczyk, E. M. Marciniak, W. Jakubowski, Warszawa, 2018, s. 209-240.

B. Zdaniuk, L’impact de l’intégration européenne sur la consolidation étatique de la République de Moldavie. Les attentes de l’élite du pays, [w:] Intégration et désintégration en Europe centrale et orientale: Fare Cahier n°9, (red.) S. Miscoiu, N. Paun, Strasbourg, 2016, s. 183-207.

B. Zdaniuk, Nazwa języka a konsolidacja państwa. Kontrowersje wokół wyroku Sądu Konstytucyjnego Republiki Mołdawii z 5 grudnia 2013 roku, [w:] Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, (red.) J. Wojnicki, Warszawa, 2015, s. 157-170.

X