Dzień Kariery Sektora Publicznego
22 maja, 2023
Dzień Kariery w Sektorze Publicznym za nami
24 maja, 2023

pl

Praktyki Studenckie w Zakładzie Sztucznej Inteligencji

 

Liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób!

 

– Adres: WB Electronics S.A., Ul. Leszno 14, Warszawa

– Forma Praktyk: Praca zdalna (praktyki absolwenckie)

– Czas Trwania Praktyk: 120 do 240 godzin

– Wynagrodzenie: 540 do 1080 PLN brutto

– W trakcie praktyk student będzie wykonywał pracę związaną z oznaczaniem danych służących do uczenia modeli Uczenia Maszynowego i wizji komputerowej (Deep Learning, Computer Vision)

– Uczestnictwo w projekcie wykorzystującym SI w wspomaganiu obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego

– Studenci pozyskają wiedzę i umiejętności w dziedzinie przygotowania zbiorów danych do uczenia sieci neuronowych służących do detekcji, klasyfikacji, śledzenia i identyfikacji obiektów na zdjęciach i filmach

Wymagania do studentów:

– Stosowanie się do instrukcji przełożonych

– Rzetelne wykonywanie zadań i ich raportowanie

– Umiejętność obsługi komputera

– Otwartość na pracę zespołową, kreatywność, umiejętność organizacji własnej pracy

Zgłoszenia proszę nadsyłać na: rekrutacja_ml@wb.com.pl , w załączeniu CV wraz ze średnią ocen za ostatni rok/semestr studiów, z tematem wiadomości: Praktyki Studenckie.

 

X