Prestiżowy certyfikat dla kierunku Graduate Programme in International Relations

Mieńkowska-Norkiene Renata dr hab.
Artykuł dr hab. Renaty Mieńkowskiej w wolnym dostępie Cambridge University Press
11 maja, 2021
Seminarium online pt. Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Polska wobec reform Unii Europejskiej
12 maja, 2021

Z dużą przyjemnością informujemy, że w ramach VI edycji Konkursu “Studia z Przyszłością” 2020/2021 studia Graduate Programme in International Relations (studia II stopnia) na kierunku stosunki międzynarodowe uzyskały jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego przyznawanych przez Fundację Rozwoju Edukacji  i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs “Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Szczególne gratulacje i podziękowania dla Pani dr hab. Doroty Heidrich, pełnomocnika dziekana ds. rozwoju studiów w języku angielskim za zaangażowanie w rozwój programów i podnoszenie jakości kształcenia kierunków realizowanych w języku angielskim na WNPiSM oraz Pani prof. dr hab. Jolanty Itrich-Drabarek, prodziekan ds. rozwoju za koordynowanie działań promujących studia i współpracę z otoczeniem społeczno-ekonomicznym.

X