Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego

Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski – książka pod red. prof. K. Szewiora i prof. J. Męciny
27 kwietnia, 2021
Wystartowała rekrutacja studentów UW na praktyki zagraniczne podczas Expo 2020 w Dubaju
27 kwietnia, 2021

“Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej oraz brak akceptacji dla molestowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Publikacja zawiera zasady i procedury, obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dot. przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:

  • definicji i przykładów molestowania seksualnego,
  • sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
  • możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
  • niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.
 
 
Wkrótce Informator będzie również dostępny w wersji angielskiej oraz w wersji dla osób posługujących się programami do odczytu ekranu.
X