Rozstrzygnięcie konkursu na pierwsze stypendium w projekcie badawczym

Spotkanie studentów politologii i studiów euroazjatyckich z Dziekanem WNPiSM UW
12 marca, 2021
Wspólnie o polityce – seminarium Koła Naukowego Młodzi o polityce
15 marca, 2021

Uprzejmie informujemy, że w konkursie na pierwsze stypendium w projekcie badawczym pt. Krótko i długoterminowe oddziaływanie polityk wprowadzanych w reakcji na pandemię COVID-19 na podział obowiązków zawodowych i rodzinnych między partnerami oraz ich sytuację na rynku pracy (nr 2020/37/B/HS5/02703), którego kierownikiem jest dr hab. Anna Kurowska, prof. UW, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 19) w latach 2021–2024, najwyższą liczbę punktów zdobył mgr Kamil Matuszczyk.

X