Dr hab. Łukasz Zamęcki z wizytą na Tajwanie
17 listopada, 2022
The Geopolitics of Borders – Cutting out the Earth, Imposing a Vision of the World
17 listopada, 2022
Seminarium

pl

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium zatytułowane DZIEDZICZENIE PRZESTĘPCZOŚCI?  które odbędzie się 23 listopada (środa) w godzinach 15.00 – 16.30 w Auli im. Baszkiewicza, Budynek Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Szczegółowa tematyka wystąpień znajduje się w programie seminarium – kliknij tutaj.

Po wysłuchaniu prelekcji będzie czas na zadawanie pytań oraz dyskusję nad przedstawionymi problemami. Zapraszamy również na poczęstunek.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu Stworzenie uniwersalnej i standaryzowanej metodologii pomiaru zjawisk związanych z przestępczością, badanie tych zjawisk oraz szerzenie świadomości społecznej, realizowanym w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości i finansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

X