Studia podyplomowe – Audyt Wewnętrzny – rusza rekrutacja

Seminarium
Seminarium prowadzone przez prof. Roberta Klemmensena z Uniwersytetu w Lund
19 stycznia, 2024
Działania rozwojowe dla nauczycieli akademickich – luty 2024 r.
23 stycznia, 2024

pl

Już 5 lutego br. rusza rekrutacja na nowe studia podyplomowe – Audyt wewnętrzny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się poprzez system IRK: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023_L/programme/SP-AW/


Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez czynności doradcze oraz systematyczną ocenę kontroli zarządczej. Audyt prowadzi do kreowania i tworzenia wartości dodanej dla jednostki sektora finansów publicznych. Pełni także funkcję ochronną, która polega na zapewnieniu, że zasady i procedury określone przez kierownictwo są przestrzegane, a istniejące wewnętrzne mechanizmy kontrolne ograniczają ryzyka działalności do akceptowanego poziomu. Dzięki audytowi wspiera się jednostkę w podnoszeniu jej konkurencyjności, gospodarności, efektywności i skuteczności za pomocą zarządzania ryzykiem. Skutkiem audytu jest formułowanie zaleceń, które mogą pomóc w zapobieganiu stratom, zwiększając efektywność podejmowanych działań w procesie decyzyjnym w organizacji sektora publicznego oraz umożliwiają racjonalizację prowadzonej polityki finansowej poprzez ograniczanie wydatków oraz zarządzanie zasobami organizacji dostosowanymi do wykonywanych zadań oraz realizowanych celów. Z perspektywy interesariuszy audytowanej jednostki bezpośrednią korzyścią jest gwarancja jej działalności zgodnie z prawem, standardami oraz kartą audytu, a zatem funkcjonowania w sposób skuteczny i wydajny co buduje pewność w obrocie rynkowym oraz stanowi przykład działań wewnętrznych usprawniających wykonywanie zadań przez organizację. Dzięki temu jednostka audytowana uzyskuje większe możliwości identyfikowania ryzyk i opracowania wytycznych pozwalających jej przygotować się na nadchodzące szanse i zagrożenia. Audyt wewnętrzny uwzględniając w swoich zadaniach ryzyka związane z celami strategicznymi wspiera zatem rozwój zdolności prognostycznych organizacji.


Czas trwania studiów: 2 semestry 157 godzin dydaktycznych


Czesne: 7 800 PLN Płatne do 15.04.2024 (możliwość rozłożenia płatności na dwie raty po wcześniejszym zgłoszeniu do 10.04.2024 r.) I rata – 3 900 PLN płatne do 20.04.2024 r. II rata – 3 900 PLN płatne do 10.10.2024 r.


Limit miejsc: 55 (minimalna liczba uczestników 25)


Kierownik Studiów: dr Marta Balcerek-Kosiarz – m.balcerek-kos@uw.edu.pl

Administracja studiów: Aneta Rachwał – aneta.rachwal@uw.edu.pl, 22 55 22 969


Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje lista rankingowa obliczona na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej z toku studiów.

Termin rejestracji w systemie IRK:

I TURA: 05.02.2024 r.- 23.02.2024 r.

II TURA: 15.03.2024 r. – 22.03.2024 r.


Pytania prosimy kierować na adres: Aneta Rachwał aneta.rachwal@uw.edu.pl tel. +48 22 55 22 969

Infopack o studiach w PDF dostępny: TUTAJ

 

X