Szkolenie pt. MSCA ITN – jak przygotować dobry wniosek? 

Spotkanie informacyjne poświęcone programowi „Horyzont Europa”
19 listopada, 2019
Ogłoszenie o naborze wniosków w Programie im. Iwanowskiej
3 grudnia, 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na szkolenie pt. MSCA ITN – jak przygotować dobry wniosek? Szkolenie jest skierowane do naukowców oraz przedstawicieli jednostek, którzy uczestniczą w przygotowaniu wniosku projektowego w konkursie MSCA ITN.
Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2019 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, sala: Aula im. Wacława Olszaka – II piętro.
X