Szkolenie: Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia

Dr hab. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka – dyżury w sesji poprawkowej
Wrzesień 1, 2020
VI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL
Wrzesień 4, 2020

Szkolenie odbędzie się w terminach:

  • 11 września, godz. 14:00-17:00
  • 18 września, godz. 14:00-17:00
  • 25 września, godz. 14:00-17:00
Szkolenie poprowadzi dr Mateusz Płatos z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracja na to szkolenie trwa do 9 września do godz. 12:00. Szczegółowy program w załączeniu.
Szkolenie jest realizowane w ramach programu ZIP i mogą w nim uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze następującym po odbytym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa i Regulamin dostępne na platformie szkoleniowej przy każdym szkoleniu. Informujemy, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach mają osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia w ramach programu ZIP.

Program

X