Egzamin poprawkowy – Historia dyplomacji
Sierpień 31, 2020
Szkolenie: Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia
Wrzesień 3, 2020

dr hab. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka – dyżury w sesji poprawkowej (31 VIII – 13 IX 2020) odbędą się za pośrednictwem komunikatora google.meet (student ma mieć włączoną kamerę i mikrofon), w następujących terminach:
1) 2 września 2020 r. w godz. 9.00-10.00
2) 9 września 2020 r. w godz. 9.00-10.00
Studenci proszeni są o uprzedni kontakt mailowy.

X