Wzmocnienie współpracy bilateralnej między WNPiSM a International Christian University, Tokio
Październik 15, 2019
International Conference: Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures | 24th and 25th of October, 2019
Październik 22, 2019

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW

O   K O L E J N Y M   Z E B R A N I U

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, działając na podstawie uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 136 z dnia 18 września 2019 r. (§ 1 pkt 15), zwołuje w dniu 30 października 2019 r. (środa), o godzinie 16.00, aula Prof. J. Baszkiewicza Collegium Politicum, Krakowskie Przedmieście 26/28 zebranie wyborcze uprawnionych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warszawskim – profesorów i doktorów habilitowanych w celu wyboru członków Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie.

Przewodniczący WKW:

prof. dr hab. G. Rydlewski

X