Wzmocnienie współpracy bilateralnej między WNPiSM a International Christian University, Tokio

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
15 października, 2019
Konferencja naukowa ,,Nurty Badań Młodych Naukowców w Obszarze Polityki Społecznej”
16 października, 2019

Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z zagranicą dr Łukasz Zamęcki oraz prodziekan ds. Studenckich dr Justyna Godlewska-Szyrkowa podczas swojej wizyty w Tokio, w Japonii podpisali w imieniu WNPiSM UW umowę bilateralną wzmacniającą istniejącą już współpracę między Wydziałem a International Christian University (ICU).

X