Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Martyny Pietruszki

Mgr Martyna Pietruszka
5 marca, 2021
Mgr Labinot Hajdari
23 marca, 2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 25 marca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Martyny Pietruszki

Tytuł rozprawy: Status prawno-polityczny Telewizji Polskiej S.A.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz

Promotor pomocniczy: dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz

Recenzenci: prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

         prof. UO dr hab. Rafał Riedel

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-martyna-pietruszka/.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00
w dniu 15 marca 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 20 marca 2021 r.

X