Rozpoczęliśmy przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia!
21 lipca, 2021
Pożegnanie prof. Antoniego Rajkiewicza
30 lipca, 2021
Antoni Rajkiewicz

W dniu 24 lipca 2021 roku, w wieku 99 lat, zmarł prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, uczony, nauczyciel akademicki, członek społeczności Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1969-2012. Znakomita cześć Jego biografii zawodowej jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, powstałym w nim w 1969 roku Zakładem Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych, przekształconym w 1977 roku w Instytut Polityki Społecznej w ramach powstałego w tym czasie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zorganizowany przez Profesora Antoniego Rajkiewicza Instytut Polityki Społecznej, którego był pierwszym dyrektorem (1977-1982), był pierwszą w powojennej Polsce akademicką placówką naukowo-badawczą politologicznego profilu studiów nad polityką społeczną, wypracowującą metody i programy nauczania polityki społecznej dla studentów, przygotowania profesjonalnego zespołu pracowników naukowych i dydaktycznych rozwijających naukę o polityce społecznej w Uniwersytecie Warszawskim i kształcenie akademickie studentów w tym obszarze.

Przez 43 lata Profesor Antoni Rajkiewicz był obecny w życiu Instytutu Polityki Społecznej, Wydziału, Uniwersytetu Warszawskiego, w życiu studentów, doktorantów, współpracowników. Nauczanie było pasją Profesora, nie sposób zliczyć studentów, którzy uczestniczyli w Jego wykładach seminariach, debatach, organizowanych przez Niego badaniach naukowych. Prace magisterskie napisało pod jego kierunkiem ponad 500 studentów, zaś dla 43 doktorantów był promotorem ich rozpraw doktorskich. Wielu z nich jest obecnie pracownikami nauki. Studentów i doktorantów Profesor Rajkiewicz traktował podmiotowo, przejawy ich aktywności przyjmował z uwagą, wyrozumiałością, pobudzając  słuchaczy wykładów i seminariów  do śmiałego formułowania myśli, rozwijania intelektualnej wyobraźni, umiejętności obrony własnego stanowiska.

Spotkanie z profesorem Rajkiewiczem dla wielu jego wychowanków było inspiracją do wyboru ścieżki badacza, uczonego, nauczyciela akademickiego, ale przede wszystkim wnosiło nowe impulsy do sposobu postrzegania spraw ludzkich z perspektywy  humanistycznej wizji porządku społecznego, w której człowiek jest miarą wszechrzeczy.

Profesor Antonii Rajkiewicz  miał także niezwykłą umiejętność mówienia i pisania o dokonaniach innych ludzi, o ich pasjach, pracowitym i godziwym życiu bez  zdawkowej uprzejmości, zgodnie z zasadą Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere, która była istotną cechą Jego życia.

Pozostał do końca blisko spraw nauki, Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu. Po ukończeniu etapu czynnej pracy w naszej Alma Mater w wieku 90. lat, Profesor Antoni Rajkiewicz  interesował się sprawami swoich wychowanków, ich życiem naukowym i osobistym, pozostawionym na Krakowskim Przedmieściu wielkim dorobku swojego życia, służąc nam wszystkim dobrą radą i życzliwym wsparciem.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 30 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w  Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach znajdującym się przy ul. Powązkowskiej 43/45

X