Nowa koncepcja strategiczna NATO – seminarium
26 listopada, 2021
Sekcja studencka przechodzi w tygodniowy tryb obsługi zdalnej
26 listopada, 2021

Zmarł Prof. Stanisław Gebethner.

Wybitny polski konstytucjonalista i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1956 r.). Od 1972 pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Nauk Politycznych UW. Wieloletni kierownik Zakładu Systemów Politycznych. W latach 1975-78 oraz 1984-87 prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych. Członek Trybunału Stanu. W latach 90′ członek Rady Legislacyjnej.

Zajmował się zagadnieniami prawa konstytucyjnego, systemów politycznych i wyborczych, w tym systemu politycznego Wielkiej Brytanii oraz wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Postanowieniem Prezydenta RP z maja 1997 r. w uznaniu wybitnych osiągnieć w kształtowaniu prawnym podstaw demokratycznego i praworządnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w procesie tworzenia nowej konstytucji RP, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pożegnanie prof. Stanisława Gebethnera odbędzie się 7.12.2021 o godz. 13 w Kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko – Augsburskim, ul. Młynarska 54. Zamiast kwiatów Rodzina prosi o datki do puszki na rzecz osób chorych na Alzheimera.

X