Spotkanie online z prof. Sławomirem Żółtkiem
22 stycznia, 2021
Duszczyk Maciej dr hab.
dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz. wybrany Przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego
28 stycznia, 2021
Dzisiaj upamiętniliśmy 10. rocznicę śmierci prof. Jana Baszkiewiecza. Pracownicy Wydziału na czele z Dziekanem dr. hab. Danielem Przastkiem, złożyli kwiaty na grobie Pana Profesora.
Studentom pierwszego roku, którzy jeszcze nie mieli okazji uczęszczać w wykładach stacjonarnych, powiemy tylko, że główna Aula w Gmachu Audytoryjnym, w uznaniu zasług naukowych nosi imię Profesora Baszkiewicza.
Profesor Jan Baszkiewicz 3.01.1930 – 27.01.2011
X