dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz. wybrany Przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego

X