Informacja Sekcji Badań
7 maja, 2020
Minigranty
18 września, 2020
1. Szkolenie KPK pt. “Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020  – cz.1/3” 13/10/2020  12:00 – 14:00 ONLINE
2. Szkolenie KPK pt. “Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020 – cz.2/3: Koszty osobowe” 20/10/2020  12:00 – 14:00 ONLINE
3. Szkolenie KPK pt. “Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020 – cz.3/3” 27/10/2020  12:00 – 14:00 ONLINE
4.  Szkolenie KPK pt. “Portal Funding & Tender Opportunities oraz część administracyjna wniosku” 01/10/2020  10:00 – 12:00 ONLINE
5. NOWY KONKURS – Granty Interwencyjne NAWA na wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.
Nabór ciągły do końca grudnia 2020.
6. Publiczne konsultacje na temat pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa. Wynik ankiety będzie podstawą do formułowania programów prac i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji.
Wyniki ankiety zostaną omówione podczas Europejskich dni Badań i Innowacji 22-24.09
7. Poradnik dotyczący aplikowania o granty COFUND Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
8. Webinarium „Welcoming researchers in Poland – good practices from abroad” 23 września w godzinach 10:00 – 12:00. “Spotkanie adresowane jest do osób zajmujących się organizowaniem działań wspierających zagranicznych badaczy. Podczas spotkania swoje doświadczenia zaprezentują uniwersytety w Lipsku, Kopenhadze oraz Granadzie.”
X