CELSA Society Award
27 lutego, 2020
17 września, 2020
1.
7 maja 2020
Webinarium w ramach Projektu Net4Mobility+ na temat konkursu COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie
Wnioski w ostatnim konkursie na projekty MSCA COFUND w programie Horyzont 2020 będzie można składać od 8 kwietnia do 29 września 2020 r. do godz. 17:00 GMT+1
2.
7 maja 2020

Szkolenie online – stypendia Indywidualne MSCA

3.
8 maja 2020
Szkolenie online NAWA: Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu
4.
11 maja 2020

Webinarium dla jednostek zainteresowanych zaproszeniem indywidualnych naukowców w ramach MSCA IF

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-dla-jednostek-zainteresowanych-zaproszeniem-indywidualnych-naukowcow-w-ramach-msca-if

5.
12 maja 2020
Webinarium KPK

Inne koszty kwalifikowalne w projektach w Horyzoncie 2020

6.
12 maja 2020

SEREN4 H2020 Secure Societies – Workshop, Training, Info Day & Brokerage event

7.
12 maja 2020

Szkolenie on-line pt.: “Sięgnij po stypendium i zadbaj o swój rozwój w najlepszych ośrodkach naukowo-badawczych w ramach programu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie.”

8.
14 maja 2020
 Webinarium KPK

MSCA Cofund – szansa rozwoju programów szkół doktorskich

9.
20 maja 2020
Webinarium KPK – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020 projekty realizowane w konsorcjach międzynarodowych
10.
21 maja 2020
Szkolenie online KPK – “Zostań ekspertem oceniającym w programach międzynarodowych: Horyzont 2020, Horyzont Europa.”
X