Wybory Dziekana WNPiSM UW
Czerwiec 17, 2020
Terminy złożenia prac dyplomowych
Czerwiec 22, 2020
Alojzy Nowak

W imieniu społeczności Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW pragnę serdecznie pogratulować Panu Profesorowi Alojzemu Z. Nowakowi wyboru na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024. Życzę wielu sukcesów i liczę na dobrą współpracę.

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski
Dziekan WNPiSM UW

fot. Uniwersytet Warszawski

X