Prof. Lasocik na Międzynarodowej Konferencji COST 
20 maja, 2024
Warsztaty: Conservatism, Radicalism, Populism, Nationalism? Unravelling the global transformations of right-wing politics
21 maja, 2024

pl

Warszawa, 20.05.2024

Pracownicy Administracji
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego

APEL

Szanowni Państwo,

w związku z artykułem pt. “Dziekan z Uniwersytetu Warszawskiego walczy o reelekcję. Jeden z pracowników zarzucił mu plagiat, inni oskarżają o mobbing”, który ukazał się na łamach portalu internetowego wyborcza.pl w dniu 20.05.2024, pragniemy wyrazić sprzeciw wobec treści szkalującej dobre imię Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW – naszego miejsca pracy oraz Dziekana WNPiSM dra hab. Daniela Przastka – naszego przełożonego. 

Jako pracownicy administracyjni zatrudnieni na Wydziale, w wielu przypadkach od kilkunastu (kilkudziesięciu) lat, z całą stanowczością pragniemy zaznaczyć, że na WNPISM nie jest łamany kodeks pracy, a także przestrzegane są normy społeczne oraz kulturowe. Nie znane nam są również zachowania noszące znamiona mobbingu wobec pracowników oraz kogokolwiek innego.

Pracując z Dziekanem dr. hab. Danielem Przastkiem, stwierdzamy, że jest on osobą profesjonalną oraz pełną zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty akademickiej. Dziekan przez cały okres pracy na WNPISM, na początku w roli prodziekana ds. finansowych i rozwoju oraz dyrektora administracyjnego, a obecnie dziekana, regularnie podejmuje kroki zmierzające do poprawy warunków pracy oraz większej integracji wśród pracowników. 

Znając Daniela Przastka wiemy, że kwestia zdrowia psychicznego wśród pracowników jest dla niego priorytetowa. Pracując na Wydziale, wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której Dziekan angażował się w sprawy pracowników i wykazywał proaktywną postawę, wobec osób, które zgłaszały się do niego z problemami natury (również) osobistej.

Wspomniany artykuł traktujemy jako element nieczystej kampanii wyborczej, która trwa w naszej jednostce. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że ankieta przeprowadzona wśród pracowników administracji wspomniana w artykule przeprowadzona była w naszym odczuciu nierzetelnie.

Jako osoby pracujące na co dzień na Wydziale, zwracamy się z prośbą do mediów o uczciwość dziennikarską oraz nieopieranie publikacji na kilku anonimowych donosach, uogólniając te opinie na wszystkich pracowników administracyjnych (ponad 90). Ponadto, co chcielibyśmy mocno podkreślić nie są one zgodne ze stanem faktycznym.

 

X