Seminarium
Seminarium – “The International Far Right: Ideologies and Actors”
17 maja, 2024
Apel pracowników administracji
20 maja, 2024

pl

W dniach 15-17 maja Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi prof. Zbigniew Lasocik przebywał w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina), gdzie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji w ramach Programu/Stowarzyszenia COST: Second Annual Conference of the GLITSS Action zatytułowanej THE UNSEEN AND FAR-REACHING CONSEQUENCES OF ILLICIT TRADE IN TIMES OF WAR AND BEYOND. Konferencja odbywała się na Wydziale Kryminalistyki, Kryminologii i Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Sarajewie. Spotkanie było połączone z posiedzeniem Komitetu Sterującego Akcji GLITSS oraz spotkaniem 4 Grup Roboczych (WG) powołanych w ramach akcji. 

 

 

W trakcie Konferencji prof. Lasocik prowadził także rozmowy na temat Letniej Szkoły poświęconej kwestiom nielegalnego obrotu oraz przestępczości zorganizowanej, która odbędzie się w dniach 8-12 lipca w Warszawie. Współorganizatorami Szkoły są OBHL i WNPiSM. 

Wyjaśnienia skrótów: 

COST – European Cooperation in Science and Technology

GLITSS – Globalisation, Illicit Trade, Sustainability and Security

X