Badacze z WNPiSM na konferencji na Uniwersytecie w Bonn

Consent, Monarchy and Indigeneity: Concepts for a Global Memory of Europe
21 listopada, 2023
Współpraca między Uniwersytetem Warszawskim a Agencją Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie
21 listopada, 2023

W dniu 16 listopada 2023 roku czterech badaczy z WNPiSM UW wzięło udział w konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Bonn we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Academy of International Affairs NRW i Fundacją Konrada Adenauera. WNPiSM reprezentowali: dr Szymon Kardaś, mgr Tomasz Łukaszuk, dr hab. Maciej Raś i dr hab. Rafał Ulatowski, prof. ucz.. Tytuł konferencji: “Europe’s Future Orders – Europe in Future International Orders”.

 

Była  to kolejna konferencja współorganizowana  przez Uniwersytet w Bonn i Uniwersytet Warszawski. Efektem poprzedniej konferencji była publikacja zbiorowa: Wolfram Hilz, Shushanik Minasyan, Maciej Raś (red.), Ambiguities of Europe’s Eastern Neighbourhood. Perspectives from Germany and Poland, Springer 2020. 

Koordyna torem wydarzenia ze strony WNPiSM był dr hab. Rafał Ulatowski, prof. ucz.

X