Współpraca między Uniwersytetem Warszawskim a Agencją Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie

Badacze z WNPiSM na konferencji na Uniwersytecie w Bonn
21 listopada, 2023
Spotkanie uczniów XXXV LO im. B. Prusa z naszymi studentami
22 listopada, 2023

pl

12 października 2023 r., podczas spotkania w formacie zdalnym, podpisane zostało Memorandum of Understanding (MoU) pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Agencją Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (ang. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA). Ze strony UW podpis pod dokumentem złożył Rektor Sambor Grucza, zaś ze strony UNRWA – p. Tamara Alrifai, Director of External Relations and Communications w UNRWA. 

 

Współpraca z UNRWA została nawiązana już w 2022 r., a jej inicjatorką była dr hab. Dorota Heidrich, przy współpracy z dr hab. Jakubem Zajączkowskim. Za stronę organizacyjną i wsparcie merytoryczne z Centrali UW odpowiedzialna była mgr Anna Sadecka, Kierowniczka Biura Współpracy z Zagranicą UW.  26 października 2022 r. WNPiSM UW odwiedził p. Marc Lassouaoui, Senior manager, Outreach Europe UNRWA Representative Office to the European Union. W wyniku tego oraz kolejnych spotkań pomiędzy przedstawicielami UW i UNRWA, wynegocjowano MoU, którego celem jest budowa przyjaznych relacji oraz rozwijanie współpracy akademickiej i eksperckiej pomiędzy partnerami. Ważnym elementem umowy jest również możliwość realizacji wspólnych seminariów naukowych, przybliżających działalność Agencji. Pierwsze wspólne wydarzenie zaplanowane jest na grudzień 2023 r. Ze strony WNPiSM UW osobami odpowiedzialnymi za współpracę z UNRWA odpowiedzialna jest dr hab. Dorota Heidrich, zaś ze strony UW – mgr Anna Sadecka.

X