Czasopismo SECURO z dofinansowaniem z Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)!

Debata oksfordzka o zrównoważonym rozwoju
25 stycznia, 2023
Szczepański Jarosław dr
Dr hab. Jarosław Szczepański weźmie udział w sesji plenarnej otwierającej jubileuszową 50tą Midwest Slavic Conference na Ohio State University w USA
26 stycznia, 2023

pl

Dzięki staraniom redaktora naczelnego, Sekcji Obsługi Badań oraz wsparciu Władz Dziekańskich czasopismo SECURO otrzymało dofinansowanie w wysokości 29 tys. zł, którego celem jest poprawa zdolności publikacyjnych przez upowszechnianie artykułów naukowych, informacji o czasopiśmie oraz zwiększenie jego wpływu.

 

W związku z tym, już teraz zachęcamy studentów i doktoratów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa do publikowania w SECURO. Więcej na ten temat usłyszycie w połowie 2023 r.

X