Dr hab. Jarosław Szczepański weźmie udział w sesji plenarnej otwierającej jubileuszową 50tą Midwest Slavic Conference na Ohio State University w USA

X