Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk z tytułem Doktora honoris causa!
26 maja, 2021
Posiedzenie Rady Interesariuszy – zespołu kierunku politologia
28 maja, 2021

W dniach 24-27 maja 2021 r. delegacja Wydziału w składzie Dziekan dr hab. Daniel Przastek, Kierownik Katedry Myśli Politycznej prof. dr hab. Wojciech Jakubowski oraz kierownik sekcji promocji i komunikacji mgr Jakub Nowotarski uczestniczyła w spotkaniach dwustronnych na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie. 

Głównym powodem wizyty było zaproszenie przez Senat Mołdawskiej uczelni w celu uczestniczenia w uroczystości nadania tytułu Doktora honoris causa naszemu pracownikowi, i jednocześnie Ambasadorowi RP w Republice Mołdawii, dr. hab. Bartłomiejowi Zdaniukowi. 

Podczas wydarzenia, w sali Senatu obecne były osoby ze świata nauki oraz kultury Mołdawii. W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego głos zabrał Dziekan Przastek, który podziękował za wyjątkową gościnę oraz pogratulował wyjątkowego osiągnięcia prof. Zdaniukowi.

 

Wcześniej delegacja spotkała się z Rektorem Mołdawskiej uczelni prof. Igorem Sarovem oraz Dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych oraz Administracji prof. Alexandru Solcanem.

 

Podczas spotkania dyskutowana była kwestia relacji polsko-mołdawskich oraz możliwej przyszłej współpracy między naszymi uczelniami.

 

 

X