Posiedzenie Rady Interesariuszy – zespołu kierunku politologia

Delegacja WNPISM UW na Uniwersytecie w Kiszyniowie
27 maja, 2021
Rady Interesariuszy – zespołu kierunku polityka społeczna oraz kierunku organizowanie rynku pracy
1 czerwca, 2021

W piątek 28 maja 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy – zespołu kierunku politologia. Celem Rady Interesariuszy WNPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz pracowników badawczych i dydaktycznych Wydziału.

W spotkaniu Rady wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz firm kluczowych z punktu widzenia kształcenia studentów politologii. Ze strony interesariuszy byli to:

 1. Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 2. Chludziński Marcin, Prezes ZarząduKGHM Polska Miedź S.A.
 3. DąbrowskaZuzanna, Publicystka, Dziennik „Rzeczpospolita”
 4. Duma Marcin, Prezes Zarządu, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS
 5. Jastrzębski Jacek dr hab. prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 6. Kaleta Robert, Prezes zarządu ENERGA Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne SP. Z.O.O., wiceprezes zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis”
 7. Kudrzycki Zbigniew dr hab., Wójt Gminy Rozogi
 8. Miziołek Joanna, Dziennikarka, Tygodnik „Wprost”
 9. Paradowski Artur Maciej,Prezydent Stowarzyszenia AgroBiznesKlub,
  Rada d/s. rolnictwa przy Prezydencie RP
 10. Siwińska Bianka dr, Dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej
  “Perspektywy”
 11. WalenciakRobert, Zastępca Redaktora Naczelnego, Tygodnik „Przegląd”
 12. Wesołowski Przemysław, Prezes Zarządu SW Research
 13. Wolff Grzegorz, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy
 14. Wojdat Marcin

Ze strony Wydziału obradom przewodniczyła prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan ds. rozwoju (organizator spotkania). Obecni byli również: dr hab. Maciej Raś – Prodziekan ds. studenckich; dr Justyna Otto – Kierownik studiów na kierunku Politologia; prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Kierownik Katedry Historii Politycznej; dr hab. Ewa Marciniak – Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego, Pełnomocnik Dziekana ds. równości; dr hab. Sebastian Kozłowski – Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego.

Przedstawiciele WNPiSM zaprezentowali wydział oraz specyfikę kierunku politologia. Następnie miała miejsce dyskusja podczas, której uczestnicy spotkania wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i uwagami. Zgłaszano inicjatywy, które mogą przyczynić się do rozwoju omawianego kierunku. Przedstawiciele interesariuszy zadeklarowali kontynuację współpracy ze strony reprezentowanych przez siebie instytucji. Na koniec spotkania nowi członkowie otrzymali powołania na oficjalnych interesariuszy Wydziału. Kolejne spotkania zespołu kierunku politologia w ramach Rady Interesariuszy odbywać się będą cyklicznie.

 

X