Zapraszamy na kurs WOS w Pigułce
6 marca, 2023
Instytut Sobieskiego zaprasza na warsztaty pt. Akademia Młodych Ekspertów
6 marca, 2023

Delegacja Wydziału na uczelniach w Meksyku

W dniach 18.-25. lutego 2023 r. odbyła się wizyta studyjna delegacji Wydziału w 9 uczelniach partnerskich w Meksyku. Dra hab. Jakub Zajączkowski, pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowych programów badawczych i współpracy z zagranicą oraz Aleksandra Borycka-Dziekańska, kierowniczka sekcji międzynarodowych programów badawczych i współpracy z zagranicą spotkali się z władzami uczelni oraz wydziałów stosunków międzynarodowych i nauk politycznych oraz badaczami i studentami z 9 uczelni, w tym z 8 uczelniami z którymi Wydział już od kilku lat współpracuje oraz jednym Wydziałem, z którym WNPiSM podpisze wkrótce umowę o współpracy.

Przedstawiciele Wydziału rozmawiali o poszerzeniu współpracy międzynarodowej związanej z badaniami, utworzeniem grup badawczych oraz zintensyfikowaniem wymiany studenckiej i akademicką oraz utworzeniu double diploma. Podczas wizyty w Puebli dr hab. J. Zajączkowski wygłosił wykład dla studentów BUAP na temat European Union Strategy towards China after Russian Invasion of Ukraine.

Wydział i partnerzy z Meksyku uzgodnili, że w połowie kwietnia odbędzie się spotkanie online dla wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na semestr w ramach wymiany bilateralnej do jednej z 9 uczelni w Meksyku. Więcej szczegółów pod koniec marca br. Przypominamy, że semestr letni w Meksyku rozpoczyna się 1 sierpnia.

Podczas wizyty delegacja odbyła wizyty na następujących uczelniach:

18-19 lutego spotkania z badaczami z CIDE (Centro de Investigacion y Docencia Economicas) – dyskusja na temat wspólnego projektu badawczego dotyczącego Globalnego Południa i porządku międzynarodowego

20 lutego:

COLMEX El Colegio de Mexico, spotkania z:

 • Prof. Anna Covarrubias, Vice President Academic Affairs
 • Alejandra Gonzalez Barajas, Head of Academic Exchange Office

20 lutego:

UNAM Universidad Nacional Autonoma de Mexico, School of Social and Political Sciences, spotkania m.in. z:

 • Prof. Fausto Quintana Solórzano, Coordinator Centro de relaciones Internacionales
 • Prof. Damaso Morales Ramirez, Coordinator, School of Social and Political Sciences
 • Ponadto spotkania z badaczami i studentami z UNAM

21 lutego:

Tec de Monterrey,  campus Santa Fe Mexico City, School of Social Sciences and Government – spotkania m.in. z:

 • Prof. Xochitl Pimienta Franco,  Director Regional del Depto. De Relaciones Internacionales, School of Social Sciences and Government
 • Prof. Ana E. Fierro, Director International Affairs
 • Dr Beata Wojna, Former Polish Ambasador in Mexico, researcher and academic teacher

21 lutego:

CIDE, Centro de Investigacion y Docencia Economicas, International Studies Department, spotkania m.in. z:

 • Prof. José A. Romero Tellaeche.  Director General
 • Dra. Mónica Santillán Vera, Secretary of Outreach and Engagement
 • Dra. Ninfa Fuentes Sosa, Head of International Studies Department
 • Dr. Jorge Schiavon Uriegas, Professor of International Studies Department
 • -Mtra. Brenda Valdés Corona, Coordinator, Educational Internationalization

22 lutego:

BUAP Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Faculty of Political and Social Sciences – spotkania m.in. z:

 • Dr. Luis Ochoa – Director of Faculty of Political and Social Sciences
 • Dr. Jorge Calles – Secretary of Research and Graduate Studies
 • Dra. Marisol Perez – Coordinator Master’s Degree in International Studies and Human Rights
 • Mtro. Eduardo Talavera – Coordinator of BA Program in International Relations
 • Dra. Adrian Sletza Ortega – profesor
 • Dr Rodrigo Gutierrez Hernandez – Student Mobility in Europ and Asia
 • Wykład dla studentów
 • Spotkanie z badaczami z BUAP

22 lutego:

UPAEP, Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla – spotkania m.in. z:

 • Prof. Pablo Nuno – Vice President for Internationalization UPAEP Global Campus
 • Yazmin Alvarez Salgado, Head of International Relations and Study Abroad Programs, UPAEP Global Initiatives
 • Prof. Daniel Espinosa Freye, Faculty Led Programs, Double Degree Scholarschips, Global Campus Sistematization Director, UPAEP Global Campus
 • Dyskusja o zawarciu umowy bilatarlnej

23 lutego:

UDLAP, Universidad de las Americas Puebla, Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Polityca – spotkania m.in. z:

 • Prof. Gerardo Rodrigues Sanchez Lara, Director academico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Polityca y Coordinator academico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), Vicepresidente de la Asociacion Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI)
 • Georgina Garcia Romero – Manafer International Affairs
 • Steffani Alessandra Belatti Bernardi

24 lutego:

Tec de Monterrey campus Monterrey, Departamento Regional de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno – spotkania m.in. z:

 • Prof. Miguel Elias Lases, Director, Departamento Regional de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
 • Rocio Godinez, Leader of Incoming Students
 • Claudia Cortés, Leader of Outgoing Students at Campus Monterrey
 • Lidia Beatriz Chong Alcalá, Special Programs Coordinator (Summer, Winter, Internships, Research Abroad, Doble Degrees, International Programs Outgoign Office
 • oraz studenci

24 lutego:

UDEM Universidad de Monterrey, School of Law and Social Sciences – spotkania m.in. z:

 • Dr. Osvaldo Salvador Tello Rodríguez, Chair, Department of Social Sciences
 • Pedro Henrigue Goncalves de Oliveira Ribeiro, Director of Graduate Studies in Law and Social Sciences
 • Alejandra Galindo Martines, Professor at the ​Social Sciences Department

X