Dr Magdalena Lesińska
Październik 1, 2019
Dr Hanna Schreiber
Październik 1, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Heidrich

Wniosek

Autoreferat

29 kwietnia  2019 r. dr Dorota Heidrich  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

8 sierpnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

27 września 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. dr hab. Izabela Malinowska – recenzent
Dr hab. Wiesław Lizak – członek komisji
Dr hab. Ewa Marciniak – sekretarz

X