Dr Magdalena Lesińska
Październik 1, 2019
Dr Hanna Schreiber
Październik 1, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Heidrich

Wniosek

Autoreferat

29 kwietnia  2019 r. – dr Dorota Heidrich  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

8 sierpnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

27 września 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. dr hab. Izabela Malinowska – recenzent
Dr hab. Wiesław Lizak – członek komisji
Dr hab. Ewa Marciniak – sekretarz

X