Dr Sławomir Czapnik
Wrzesień 13, 2019
Dr Dorota Heidrich
Październik 1, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Lesińskiej

Wniosek

Autoreferat

27 marca  2019 r. – dr Magdalena Lesińska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

23 sierpnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

27 września 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski- recenzent
Dr hab. Elżbieta Kossewska – członek komisji
Prof. UW dr hab. Jacek Męcina – sekretarz

X