Dr hab. Maciej Duszczyk został przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej (KPN)

X