Konferencja naukowa Tendencje niedemokratyczne w systemach politycznych państw Europy
21 kwietnia, 2017
International Conference: Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures | 24th and 25th of October, 2019
25 lipca, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Izoldy Bokszczanin-Gołaś

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

17 kwietnia  2019 r. dr Izolda Bokszczanin-Gołaś  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

20 maja 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

25 czerwca 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – recenzent;
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki – członek komisji;
Dr hab. Tomasz Słomka – sekretarz.

Wniosek
Autoreferat

5 listopada 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący komisji
Dr hab. Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
Prof. dr hab. Zbigniew Machelski, Uniwersytet Opolski, recenzent
Prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, recenzent
Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski, recenzent
Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,  członek komisji
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, członek komisji.

X