Grzegorz Białkowski / FIZYK / REKTOR / POETA / 2 grudnia 2022

Posłowie autorstwa dra hab. Olgierda Annusewicza w książce Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów
30 listopada, 2022
Prof. Alicja Curanović zmienia godziny dyżuru
30 listopada, 2022

Przypadająca w grudniu 2022 r. 90. rocznica urodzin Profesora Grzegorza Białkowskiego jest okazją do przypomnienia tej niezwykłej postaci. Fundacja UW i Collegium Musicum UW zapraszają na niezwykłe spotkanie z dorobkiem i twórczością Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1985-1989.

Grzegorz Białkowski (1932–1989), wychowanek Uniwersytetu Warszawskiego, był fizykiem teoretykiem, zajmował się teorią oddziaływań cząstek elementarnych. Profesor UW od 1971 r., autor książek naukowych i podręczników, gościnny wykładowca wielu uczelni europejskich i amerykańskich, ceniony popularyzator nauki. Był także poetą – wydał 7 tomików wierszy, zyskując w latach 80. spore zainteresowanie krytyków. W 1985 roku został Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie solidarnościowej. W czerwcowych wyborach 1989 roku został wybrany do Senatu z listy Komitetu Obywatelskiego. Zmarł nagle 29 czerwca 1989 r., niedługo przed uroczystym złożeniem ślubowania senatorskiego, jako urzędujący Rektor UW.

2 grudnia o godzinie 18:00 zaplanowany jest panel dyskusyjny, podczas którego przypomniany zostanie dorobek Profesora Grzegorza Białkowskiego jako fizyka, popularyzatora nauki, rektora, opozycjonisty i poety. Tego samego dnia o 20:00 odbędzie się koncert, podczas którego zaprezentowany zostanie premierowy cykl utworów do tekstów Grzegorza Białkowskiego. Trzy dzieła wokalno-instrumentalne zostały skomponowane przez Andrzeja Borzyma juniora na chór a cappella, chór i wiolonczelę oraz chór, solistów i kameralny zespół instrumentalny. Uzupełnieniem programu będą dzieła chóralne do słów wybitnych polskich poetów doby renesansu (Mikołaj Rej, Jan Kochanowski) i XX w. (Leopold Staff, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz), a także wiolonczelowe Divertimento Krzysztofa Pendereckiego.

Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.

Inicjatywie patronuje Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja UW (założona w 1986 r. przez Rektora Grzegorza Białkowskiego) i Chór Kameralny Collegium Musicum UW, we współpracy z Wydziałami Fizyki oraz Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Powstanie utworów Andrzeja Borzyma juniora do słów Grzegorza Białkowskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

X