Posłowie autorstwa dra hab. Olgierda Annusewicza w książce Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Wojciecha B. Jastrzębowskiego
30 listopada, 2022
Grzegorz Białkowski / FIZYK / REKTOR / POETA / 2 grudnia 2022
30 listopada, 2022

W listopadzie ukazało się w wydawnictwie SBM tłumaczenie dzieła Arthura Schopenhauera Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. Posłowie do książki napisał nasz wykładowca, dr hab. Olgierd Annusewicz

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów to słynne dzieło Artura Schopenhauera przybliżające metody zręcznego prowadzenia dyskusji. Opisane w nim chwyty pomogą rozpoznać w rozmowie osoby próbujące za wszelką cenę narzucić innym swoje poglądy, i skutecznie się im oprzeć. To podręcznik uczący, jak przekonywać do swoich racji, nie wchodząc w konflikt z rozmówcą. (opis ze strony wydawnictwa)

Publikacja dostępna jest pod tym adresem.

X