Dr Marko Babić
Październik 17, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Kamila Zajączkowskiego

30 kwietnia  2019 r. – dr Kamil Zajączkowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

13 września 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 października 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. dr hab. Dariusz Popławski- recenzent
Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – członek komisji
Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – sekretarz

Wniosek

Autoreferat

X