Dr Hanna Schreiber
Październik 1, 2019
Dr Kamil Zajączkowski
Październik 17, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marko Babicia

30 kwietnia  2019 r.dr Marko Babić złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

13 września 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 października 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:
Prof. dr hab. Roman Kuźniar – recenzent
Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk – członek komisji
Dr hab. Maciej Raś – sekretarz

Autoreferat

Wniosek

X