Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej
14 stycznia, 2020
Informacja Sekcji Badań
20 stycznia, 2020

1. Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na pierwsze  warsztaty  w Nowym Roku 2020 z przygotowania wniosku do Programu Ramowego Horyzont 2020, które odbędą się 28 stycznia 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w  Auli im. Wacława Olszaka II piętro.

2. Projekt RICH-2 zrzeszający Krajowe Punkty Kontaktowe z obszaru Infrastruktur Badawczych (NCPs) z różnych państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych w ramach Programu Horyzont 2020 zaprasza do udziału w warsztacie, który odbędzie się 12 lutego 2020 w Pradze (Czechy).

3. Granty na Eurogranty – konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP oferuje pomoc w finansowaniu wydatków związanych z przygotowaniem projektów do realizacji w ramach Programu UE. W szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

4. Maltańska Rada ds. Badań Naukowych (MCST) poszukuje możliwości współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi z Polski w ramach wskazanych poniżej tematów konkursowych w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) oraz wyzwania społecznego SC6 (Europa w zmieniającym się świecie). Terminy zakończenia naboru – marzec / kwiecień 2020.

5. Ostatni konkurs w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa). Termin składania wniosków 15 kwietnia 2020.

6. Do 28 kwietnia 2020 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów badawczych opartych na międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE)

Szczegółowe informacje na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312
Bezpłatne konsultacje wniosków w KPK: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=47646
X