Ogłoszenie konkursu na stanowisko stypendysty w grancie NCN
Sierpień 27, 2020
Egzamin poprawkowy – Historia dyplomacji
Sierpień 31, 2020

Jacek Kosiarski – dyżury w sesji poprawkowej (31 VIII – 13 IX 2020)  odbędą się za pośrednictwem komunikatora google.meet  (student ma mieć włączoną kamerę i mikrofon) w następujących terminach :

1)       2 września 2020/środa, od godz. 9.00 – dotyczy przedmiotu Prawo Międzynarodowe Publiczne/semestr letni; obowiązuje znajomość materiałów/zadań przekazanych studentom i wykorzystywanych w trakcie tzw. pracy zdalnej w semestrze letnim (marzec-czerwiec 2020); studenci zainteresowani zaliczaniem w tym terminie semestru letniego proszeni są o wpisanie się na osobną listę lub/i przesłanie indywidualnie informacji meilowej w dniach 28-31 sierpnia/piątek-poniedziałek (w przypadku chęci zaliczania semestru zimowego, student powinien zwrócić się o formalną zgodę do Kierownika Studiów, podając stosowne argumenty przemawiające za jej wydaniem, rozwiązaniem preferowanym byłoby jednak powtarzanie semestru);

2)      9 września 2020/środa, od godz. 9.00 – dotyczy (w pierwszej kolejności) zajęć ogólnouniwersyteckich (Historia niemieckiej polityki zagranicznej); studenci, którzy nie oddali w I terminie (do końca lipca) pracy zaliczeniowej lub których prace nie zostały wtedy przyjęte, powinni przesłać taką pracę (spełniającą wszystkie, uprzednio wskazane, kryteria formalne, m. in. zawierającą bibliografię i przypisy) w terminie do 6 września; w trakcie rozmowy zaplanowanej na 9 września studentów obowiązuje znajomość tematyki oddanej pracy zaliczeniowej (i ewentualnie tematyki nieoddanych w trakcie tzw. pracy zdalnej ankiet kontrolnych;  zainteresowani studenci proszeni są o wcześniejszy, indywidualny kontakt meilowy celem ustalenia szczegółów) .

X