Informacja
Komunikat Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
13 marca, 2020
Wyjazd studyjny do Lwowa – zmiany
17 marca, 2020
COVID

Szanowni Państwo, drodzy pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, administracyjni, obsługi, doktorantki i doktoranci oraz studentki i studenci!

W związku z wprowadzonym w dniu wczorajszym (13 marca 2020) stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, jako kierownik jednostki organizacyjnej, wprowadzam od dnia 14 marca 2020 roku do odwołania następujące ograniczenia i regulacje dotyczące Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Zamknięcie wszystkich sekretariatów katedr (Żurawia 4, Nowy Świat 67 piętro 1 i 2, Krakowskie Przedmieście 3). Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Nie będą funkcjonowały telefony katedr. Możliwy jedynie kontakt mailowy.
 • Zamknięcie budynku Nowy Świat 67 dla wszystkich osób. Nie będzie możliwości wstępu do obiektu.
 • Zamknięcie przestrzeni będących w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ale znajdujących się w administracji innych podmiotów uczelni – Żurawia 4 (piętra 4 i 5) oraz Krakowskie Przedmieście 3 (piętro 2). Nie będzie możliwości dostępu do pomieszczeń Katedr i Sekretariatów.
 • Ograniczam dostęp do budynku Audytoryjnego Collegium Politicum znajdującym się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 – dziedziniec główny UW. Zamknięta zostaje klatka B. Wejście jedynie klatką A. Mają do niego wstęp jedynie osoby pełniące dyżur dla podstawowego funkcjonowania jednostki. Pozostałe osoby będą mogły wejść do obiektu po każdorazowej, indywidualnej zgodzie Dziekana lub Prodziekana ds. Finansowych i Rozwoju lub Dyrektora Administracyjnego.
 • Ogranicza się czas pracy w budynku Audytoryjnym: 9:30-14:00.
 • Zamknięcie Biblioteki wydziałowej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie Sekcji Stypendialnej. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie Sekcji Badań. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie sekcji wsparcia informatycznego (USOS). Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie Sekcji ds. Stopni Naukowych i Studiów Doktoranckich. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie Archiwum. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie Sekretariatu Dziekana dla interesantów. Będzie pełniony dyżur przez dwie osoby w godzinach pracy budynku. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy. Pozostali pracownicy, oprócz pełniących dyżur, zostają skierowani do pracy zdalnej.
 • Zamknięcie sekcji studenckich dla interesantów. Będzie pełniony dyżur przez jedną osobę – studia polskojęzyczne i jedną osobę – studia anglojęzyczne. Możliwy kontakt telefoniczny w godzinach 9:30-14:00. Pozostali pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie sekcji finansowej dla interesantów. Będzie pełniony dyżur przez jedną osobę. Możliwy kontakt telefoniczny w godzinach 9:30-14:00. Pozostali pracownicy administracyjni skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Zamknięcie biura promocji i komunikacji dla interesantów. Będzie pełniony dyżur przez jedną osobę. Możliwy kontakt telefoniczny w godzinach 9:30-14:00. Pozostali pracownicy administracyjni skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Administratorzy budynków pełnią dyżury jednoosobowo w godzinach pracy 9:30-14:00.
 • Dla bezpieczeństwa obiektów całodobowo pozostają w nich (po jednej osobie) pracownicy obsługi – portierzy.
 • Pełnomocnicy Dziekana zostają skierowani do pracy zdalnej, oprócz ww. przypadków. Możliwy kontakt mailowy.
 • Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 420) Elektroniczne Legitymacje Studenckie zachowują ważność do 31 maja 2020. Nie ma żadnej konieczności ich osobistego przedłużania przez studentów.
 • Wszystkie wcześniejsze regulacje dotyczące odwołania wyjazdów zagranicznych i krajowych, udziału w konferencjach, przyjmowania gości, wynajmów itp. utrzymują dotychczasową moc.
 • Sprawy dydaktyczne i studenckie są koordynowane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej, który pozostaje z Państwem w stałym kontakcie.
 • Bardzo proszę o bieżące monitorowanie komunikatów na stronie intrernetowej Wydziału.

Znajdujemy się wspólnie w wyjątkowej, niespotykanej sytuacji. Bardzo proszę wszystkich o zrozumienie i zaakceptowanie powyższych rozwiązań. Są one dla naszego, ogólnowydziałowego dobra.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan WNPiSM UW

X