Komunikat dotyczący funkcjonowania WNPISM / 22.05.2020

Dr hab. Anna Kurowska oraz dr Hanna Schreiber z grantami NCN
Maj 21, 2020
Oferta kierunków WNPiSM
Poznaj ofertę WNPiSM w roku akademickim 2020/2021
Maj 25, 2020

Szanowni Państwo, drodzy pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, administracyjni, obsługi, doktorantki i doktoranci oraz studentki i studenci!

W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora UW z dnia 21 maja 2020 w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jako kierownik jednostki organizacyjnej, wprowadzam od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania następujące ograniczenia i regulacje dotyczące Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Zamknięcie Sekretariatów Katedr dla interesantów (Żurawia 4, Nowy Świat 67 piętro 1 i 2, Krakowskie Przedmieście 3). Będzie pełniony dyżur przez pracowników obsługi w godzinach 9:00-15:00. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Sekretariat Katedr – Żurawia 4 (+48) 22 55 31 635 studiareg.wnpism@uw.edu.pl

 

strategia.wnpism@uw.edu.pl

 

dyplomacja.wnpism@uw.edu.pl

Sekretariat Katedr –
Nowy Świat 67 Ip.
(+48) 22 55 20 286 metodologia.wnpism@uw.edu.pl

 

bezpieczenstwo.wnpism@uw.edu.pl

 

rynekpracy.wnpism@uw.edu.pl

 

politykaspoleczna.wnpism@uw.edu.pl

Sekretariat Katedr –
Nowy Świat 67 IIp.
(+48) 22 55 20 282 myslteoria.wnpism@uw.edu.pl

 

historia.wnpism@uw.edu.pl

 

marketing.wnpism@uw.edu.pl

 

systempolityczny.wnpism@uw.edu.pl

 

panstwoadm@uw.edu.pl

Sekretariat Katedr – Krakowskie Przedmieście 3 (+48) 22 55 20 234 politykiue.wnpism@uw.edu.pl

 

prawoinstytucjeue.wnpism@uw.edu.pl

 

studiawschodnie.wnpism@uw.edu.pl

 

 • Ograniczam dostęp do budynku Nowy Świat 67. Mają do niego wstęp jedynie osoby pełniące dyżur, niezbędne dla podstawowego funkcjonowania jednostki. Pozostałe osoby będą mogły wejść do obiektu po każdorazowej, indywidualnej zgodzie Dziekana lub Prodziekana ds. Finansowych i Rozwoju lub Dyrektora Administracyjnego.
 • Czas pracy w budynku Nowy Świat 67 w godzinach 9:00-15:00.
 • Zamknięcie przestrzeni będących w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ale znajdujących się w administracji innych podmiotów uczelni – Żurawia 4 (piętra 4 i 5) oraz Krakowskie Przedmieście 3 (piętro 2). Nie będzie możliwości dostępu do pomieszczeń Katedr.
 • Ograniczam dostęp do Gmachu Audytoryjnego Collegium Politicum znajdującego się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 – dziedziniec główny UW. Zamknięta zostaje klatka B. Wejście możliwe jedynie klatką A. Mają do niego wstęp jedynie osoby pełniące dyżur niezbędne dla podstawowego funkcjonowania jednostki. Pozostałe osoby będą mogły wejść do obiektu po każdorazowej, indywidualnej zgodzie Dziekana lub Prodziekana ds. Finansowych i Rozwoju lub Dyrektora Administracyjnego.
 • Czas pracy w Gmachu Audytoryjnym w godzinach 9:00-15:00.
 • Dyżury w Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki w godzinach 9:00-15:00. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki (+48) 22 55 20 147

 

(+48) 22 55 20 149

dydaktyka.wnpism@uw.edu.pl

 

 • Dyżury w Sekcji Stypendialnej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00-15:00. W pozostałe dni, tj. we wtorek i czwartek, pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. W dniach dyżurowych możliwy kontakt telefoniczny i mailowy. W pozostałe dni wyłącznie kontakt mailowy.
  Telefon Mail
Sekcja Stypendialna (+48) 22 55 22 923 s.stypendialna.wnpism@uw.edu.pl

 

 • Dyżury w Sekcji Badań codziennie w godzinach 9:00-15:00. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Sekcja Badań (+48) 22 55 22 924

 

(+48) 22 55 23 739

sobn@uw.edu.pl

 

 • Dyżury w Sekcji Wsparcia Informatycznego oraz USOS codziennie w godzinach 9:00-15:00. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Sekcja Wsparcia Informatycznego oraz USOS (+48) 22 55 22 263 swi.wnpism@uw.edu.pl

 

 • Dyżur w Sekcji ds. Stopni Naukowych i Studiów Doktoranckich codziennie w godzinach 9:00-15:00. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Sekcja ds. Stopni Naukowych i Studiów Doktoranckich (+48) 22 55 20 187 bsikorska@uw.edu.pl

 

k.chudzik@uw.edu.pl

 

mtomaszewska@uw.edu.pl

 

 • Dyżury w Archiwum codziennie w godzinach 9:00-15:00. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Archiwum WNPiSM (+48) 22 55 20 228 lm.wojcik3@uw.edu.pl

 

 • Zamknięcie Sekretariatu Dziekana dla interesantów. Będzie pełniony dyżur przez dwie osoby codziennie w godzinach pracy budynku. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Sekretariat Dziekana (+48) 22 55 20 218

 

(+48) 22 55 22 965

wnpism@uw.edu.pl

 

 • Zamknięcie Sekcji Studenckiej dla interesantów. Będzie pełniony codziennie dyżur przez cztery osoby – studia polskojęzyczne i dwie osoby – studia anglojęzyczne. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.

Wykaz kontaktów dla poszczególnych kierunków dostępny na stronie: https://wnpism.uw.edu.pl/kontakt/sekcja-studencka-kontakt/

 • Zamknięcie Sekcji Finansowej dla interesantów. Będzie pełniony codziennie dyżur przez trzy osoby. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.

Wykaz kontaktów dostępny na stronie: https://wnpism.uw.edu.pl/kontakt/

 • Zamknięcie Biura Promocji i Komunikacji dla interesantów. Będzie pełniony codziennie dyżur przez jedną osobę. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
  Telefon Mail
Biuro Promocji i Komunikacji (+48) 22 55 22 972 promocja.wnpism@uw.edu.pl

 

 • Administratorzy budynków pełnią dyżury codziennie w godzinach pracy 9:00-15:00.
  Telefon Mail
Administrator – Nowy Świat 67 (+48) 22 55 22 947 sstaszak@uw.edu.pl
Administrator –

Gmach Audytoryjny

(+48) 22 55 22 966 a.burzykowski@uw.edu.pl

 

 • Dla bezpieczeństwa obiektów całodobowo pozostają w nich (po jednej osobie) pracownicy obsługi – portierzy.
 • Pełnomocnicy Dziekana – możliwy kontakt mailowy i telefoniczny w dniach pełnienia dyżurów:
 • Pełnomocnik dziekana ds. zamówień publicznych – dyżur we wtorki i czwartki w godzinach pracy 9:00-15:00.
  Telefon Mail
Pełnomocnik dziekana
ds. zamówień publicznych
(+48) 22 55 22 938 zamowienia.wnpism@uw.edu.pl

 

 • Pełnomocnik dziekana ds. programu Erasmus+ – dyżur w poniedziałki
  w godzinach pracy 9:00-15:00.
  Telefon Mail
Pełnomocnik dziekana
ds. programu Erasmus+
(+48) 22 55 22 971 zamowienia.wnpism@uw.edu.pl

 

 • Pełnomocnik Kierownika Jednostki Dydaktycznej ds. rekrutacji – dyżur codziennie w godzinach pracy 9:00-15:00.
  Telefon Mail
Pełnomocnik Kierownika Jednostki Dydaktycznej ds. rekrutacji (+48) 22 55 22 986 linda.masalska@uw.edu.pl

 

 • Wszyscy nie pełniący dyżurów, skierowani są do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 • Przypominam, że zgodnie z 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
 • Wszystkie wcześniejsze regulacje dotyczące odwołania wyjazdów zagranicznych i krajowych, udziału w konferencjach, przyjmowania gości, wynajmów itp. utrzymują dotychczasową moc.
 • Sprawy dydaktyczne i studenckie , który pozostaje z Państwem w stałym kontakcie.
 • Bardzo proszę o bieżące monitorowanie komunikatów na stronie internetowej Wydziału.

Mimo zmieniających się warunków i znoszenia obostrzeń, wciąż znajdujemy się w sytuacji, w której priorytetem powinno być świadome i ostrożne działanie.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan WNPiSM UW

X