Dr hab. Anna Kurowska oraz dr Hanna Schreiber z grantami NCN

Wykład otwarty online prof. Roba Rabela – Hidden Dragon no Longer: Rethinking the Challenge of China’s Rise
18 maja, 2020
COVID
Komunikat dotyczący funkcjonowania WNPISM / 22.05.2020
22 maja, 2020

Dr hab. Anna Kurowska oraz dr Hanna Schreiber z naszego Wydziału otrzymały granty naukowe Narodowego Centrum Nauki.

Dr hab. Anna Kurowska otrzymała grant za projekt pt. Ojcowska wolność wyboru (nie) korzystania z urlopu rodzicielskiego. 

W swoim projekcie badawczym dr hab. Anna Kurowska proponuje innowacyjne i kompleksowe ramy teoretyczne, a także rozwija nowe metody mające na celu zbadanie zakresu w jakim ludzie dokonują wolnych wyborów w kwestii korzystania lub nie ze swoich praw socjalnych, usług czy świadczeń społecznych. Jej koncepcja teoretyczna i metodologiczna zostanie w projekcie zastosowana do empirycznej analizy zakresu wolności wyboru przez ojców (nie) korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego oraz czynników ograniczających tę wolność w czterech krajach: Japonii, Niemczech, Polsce i Szwecji.

Z kolei dr Hanna Schreiber została wyróżniona za projekt: Między dziedzictwem świata i ludzkości: badanie międzynarodowych reżimów dziedzictwa przez pryzmat analizy instytucjonalnej Elinor Ostrom

Celem projektu dr Hanny Schreiber jest zbadanie relacji między aktorami reżimów międzynarodowych, tworzonymi instytucjami w ramach tych reżimów i stosowanymi regułami, zwłaszcza w sytuacjach różnorodnych napięć, przy pomocy analizy instytucjonalnej (Institutional Analysis and Development – IAD), stworzonej przez noblistkę Elinor Ostrom (2009), w połączeniu z opracowaną przez nią później gramatyką instytucji (Grammar of Institutions – GI, Ostrom 2005), umożliwiającą kodowanie reguł. Przedmiotem badania są reżimy ochrony dziedzictwa kulturowego powstałe pod egidą UNESCO. Są one przykładem bardzo bliskich, a jednocześnie zróżnicowanych powiązań między światem nauki, polityki i prawa (międzynarodowego i krajowego). W rezultacie nie jest do końca jasne, jak działają formalne zasady w powiązaniu z nieformalnymi, praktycznie stosowanymi regułami w ramach tych reżimów (rules-in-use) oraz kto, dlaczego i na jakich warunkach może wypowiadać się „w imieniu i na rzecz” dziedzictwa i w ten sposób kształtować jego znaczenie i praktyki „używania”. Badania dr Schreiber mają pomóc wyjaśnić naturę tych powiązań.

Serdecznie gratulujemy!

X